EROTRANS  transport i grupatges i missatgeria urgent

SERVEIS

Missatgeria urgent

Fruit de l’experiència, EROTRANS, S.L., ha pogut idear un servei de missatgeria urgent especialment indicat per a aquelles empreses amb necessitats de servei àgil i dinàmic per al transport, tant de paqueteria com de mercaderies de volums reduïts. Tot plegat, independentment del sector d’activitat, ja que està orientat a empreses que habitualment requereixen un servei de lliurament ràpid per a enviaments de curt recorregut, tot i que aquests serveis de missatgeria no es limiten en absolut a aquest tipus de trameses, i també es poden realitzar a nivell estatal i internacional.

EROTRANS, S.A., a més d’una remarcable flexibilitat en aquest tipus de transport tan exigent, ofereix uns preus realment competitius, tot plegat avalat per la professionalitat de l’equip humà de l’empresa.

En els serveis de missatgeria urgent, és primordial, una perfecta coordinació administrativa entre els departaments de l’empresa de transport, ja que sense aquesta condició imprescindible, no és possible satisfer els terminis de lliurament pactats.

Servei de missatgeria urgent a nivell nacional

EROTRANS, S.A., és una empresa plenament conscient de la importància del rigor en aquest tipus de serveis, de manera que l’empresa té assumit un compromís total en la puntualitat de totes les trameses, permetent tant a l’empresa emissora com a la receptora dipositar tota la confiança en el perfecte desenvolupament de tasques encomanades.

EROTRANS, S.A., distribueix la missatgeria principalment a totes les províncies i poblacions de Catalunya:

Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona
grupatges grupatjes misatgeria
xhtml válido css válido Nivel A de Conformidad